වෙසක් ශීල භාවනා වැඩසටහන 2023 Wesak_day Program

23
May
ලෙස්ටර් බෞද්ධ විහාරස්ථානය මගින් වාර්‍ෂිකව සංවිධානය කරන්නට යෙදුනු වෙසක් ශීල භාවනා වැඩසටහන 2023 මැයි මස 21 වන​ ඉරුදින Bronston Civic Center හිදී පවත්වන්නට යෙදුනු අතර ඒ සදහා වැඩිහිටින් මෙන්ම කුඩා දරුවන් 40 අධික සංක්‍යාව ක් සහභාගි වීම විශේෂ කරුණකි. මේ සදහා බර්මින්හැම් ජේතවන විහාරවාසී උඩුනුවර ඉන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ විශේෂයෙන් වැඩම කල අතර විහාරස්ථානයේ ස්වාමින්වහන්සේගේ අවවාද අනුශාසනා මත ඉතා උත්ක​ර්ෂවත් අන්දමින් පිංකම් මාලාව නිමා කරන්නට විය.

Inquiries: Rev. Saddhnanda Thero Leicester Buddhist Vihara 9 Una Ave, Braunstone Town, Leicester LE3 2GS Phone: 0116 282 5003   email:enquiries@leicesterbuddhistvihara.co.uk

       


Electronic mail
enquiries@leicesterbuddhistvihara.co.uk
Telephone:
+44 116 282 5003

Leave a Comment